XL
  • Place BRONKS - grote zaal
  • Price >21j = €5/ticket
    <21j = gratis, maar reserveren wordt sterk aangeraden
    Omwille van het prijsverschil is het niet aangeraden hier de 10-beurtenkaart te gebruiken.
  • CommentHet resultaat van deze STUDIO BRONKS Creatie is voor het eerst te zien tijdens BRONKS XL FESTIVAL 2018.
    #XLFEST18

Licht. Arm in een hoek. Beensleep. Wat klank.
Niet vallen. Echt trots zijn. Niet wenen x 2.
"Twas maar om te lachen."  "Echt waar, ist om te lachen?"
"Nee, ik zie haar doodgraag."  Elkaars hand pakken. Nu wenen.
Plant vastpakken. Kijken naar moeder.  Publiek.
Zeggen van zus in glazen pot waarmee je voetbalt. 

 

CREDITS

STUDIO BRONKS Creatie groep Simon
met Marthe, Mayra, Thea, Anna, Kaat, Trix, Jeanne, Suzan, Samuel, Mauro, Victor-Paul & Judith

Simon D’Huyvetter werd onder andere omwille van zijn sterke visuele inzicht en denken gevraagd om samen met een ploeg van 12 deelnemers tussen 12 en 14 jaar aan een Creatie te werken. Hij studeerde drama aan KASK in Gent, waar hij opviel met zijn masterproef TWEE. Hij werkt sindsdien als freelance theaterauteur, -speler en –maker en is vast verbonden aan theatergezelschap Blauwhuis. 

HISTORY

Show/Hide all dates

You might also like

KEEP INFORMED!

Subscribe to our newsletter using the link below.

Register