Wat is STUDIO BRONKS?CLOSE ENCOUNTERS
Stel je voor dat je een puber bent in een wereld waarin je elkaar niet mag aanraken. Je moet worstelen met fysieke afstand, hormonale aantrekkingskracht van leeftijdsgenoten en je verlegenheid. Hoe dicht durf je tot de ander te komen? Wat staat er op het spel? Wie beslist? En waar is de liefde? In Close Encounters, een voortzetting van het in 2019 gestarte on-derzoek door kunstenares Anna Rispoli, wordt de relatie tussen intimiteit, autoriteit, ongehoorzaamheid en liefde onderzocht. Een serie intieme gesprekken wordt opgeno-men door een groep tieners (Ali, Celia, Jasmine, Jef, Ilse, Louise, Noam, Romain, e.a.). Zij zullen deze delen met een groep onbekende volwassenen door ze opnieuw uit te voe-ren tijdens één op één dialogen, geleid door de stem van een souffleur. Het resultaat van deze samenwerking tussen BRONKS en Kaaitheater gaat in première tijdens BRONKS EXPORT/IMPORT FESTIVAL.

ZOMBIE
door Cédric Coomans en Femke Stallaert, BRONKS i.s.m. La montagne magique
dankzij steun van het Kangourouproject van de Stad Brussel

Ten tijde van een pandemie lijkt de maatschappij een kaartenhuis dat op instorten staat. Alles wat zeker was wordt onzeker en het gedrag van de mens wordt onvoorspelbaar. In extreme tijden zien we twee gezichten: de behulpzame mens en de verzamelaar van wc-papier.
Zijn deze twee kwaliteiten eigen aan de mens en kan je voor een bepaalde kant kiezen? Is dit aangeboren of heeft dit met opvoeding te maken? Is de mens diep vanbinnen een individualistisch monster dat de juiste omstandigheden afwacht om tevoorschijn te komen? Door het aanwakkeren van deze oer-angsten worden we herinnerd aan het feit dat de waanzin onder de rede ligt, geweld onder de stedelijkheid, wreedheid onder de beschaving.

In ZOMBIE gaan theatermakers Cédric Coomans en Femke Stallaert samen met een tiental tweetalige jongeren tussen 12 en 14 jaar de confrontatie met hun diepste angsten aan; angst voor het vreemde, het veranderlijke en de dood.

creatie in 2021
(school)voorstellingen in april 2022BUZZ NETWERK

BUZZ is een Europees netwerk van vijf theaters die werken met en voor kinderen en jongeren; uit Schotland, Ierland, Noorwegen, Duitsland en België met BRONKS als verte- genwoordiger. Het doel is om breed expertise uit te wisselen, zowel

theoretisch als in de praktijk. Van 26 tot 28 oktober vindt een digitaal evenement plaats voor professionals binnen het jeugdtheater uit heel Europa. Dit evenement zet de eerste concrete stap- pen richting het uitwisselen van praktijken. Tijdens BRONKS XL FESTIVAL in april volgt er een eerste fysieke bijeenkomst waarbij zowel jongeren als professionals verschillende ateliers kunnen volgen, elkaar ontmoeten en het netwerk versterken.

Dit initiatief krijgt steun van Creative Europe pro- gramma van de Europese Unie.

UITWISSELINGSPROJECT MET QUEBEC

Wat krijg je als je acht Brusselse en Québecse jongeren in contact brengt met choreografe Zoë Demoustier? Geen idee, maar we verwachten iets overrompelends. Gedurende twee jaar zullen er verschillende contactmomenten zijn om naar een voorstelling te werken. Het startschot wordt gegeven tijdens BRONKS EXPORT/IMPORT FESTIVAL in november. Onze kompaan tijdens dit hele avontuur is Marie-Eve Huot, artistiek directeur van theater Le Carrousel in Canada.

Dit project krijgt steun van Flanders State of the Art.

KEEP INFORMED!

Subscribe to our newsletter using the link below.

Register