Toelichting voor het verloop van de aanvragen:

1.  Volg online het traject voor inschrijving. Je krijgt toegang tot de lijst voor een specifiek studiejaar, door de zoekfunctie rechtsboven op de pagina SCHOLEN > PROGRAMMA te gebruiken. Opgepast, na het selecteren van de gewenste voorstellingen, dient onderaan de pagina bevestigd te worden via ga verderVul het online aanvraagformulier zo volledig mogelijk in. Aanvragen uiterlijk t.e.m. 24 mei 2019.

2. We wijzen je er graag op dat dit een aanvraag is en geen definitieve bestelling!
We streven ernaar om vóór de zomervakantie de eerste aanzet klaar te hebben en tegen midden september alles definitief af te ronden (met de exacte leerlingenaantallen).

3. Uiterlijk midden september geef je de definitieve leerlingenaantallen door. De afrekening gebeurt op basis hiervan.

4. Je ontvangt een factuur NA de voorstelling en schrijft het bedrag over. Het is niet mogelijk om contant of per cheque te betalen op de dag van de voorstelling.

5. Eventuele wijzigingen in de bestelling moeten uiterlijk één maand voor datum van de voorstelling aan BRONKS gemeld worden. Nadien wordt enkel voor kleuter- en basisonderwijs een maximale afwijking van 10% op het leerlingenaantal toegestaan aangaande facturatie en betaling. 

6. Prijzen: voorstellingen voor secundair kosten 8 euro per leerling, voor lager en kleuter 5 euro. Studenten binnen volwassenenonderwijs betalen 10 euro. Begeleiders komen steeds gratis mee.

Bij vragen of problemen kan je contact opnemen met BRONKS:

Inschrijvingen die na 24/05/2019 binnenkomen, staan automatisch op de wachtlijst.

CONTINUE →

KEEP INFORMED!

Subscribe to our newsletter using the link below.

Register