JUIST IS JUIST

JUIST IS JUIST
ook in BRONKS

BRONKS past de principes en afspraken van Juist is Juist volledig toe. 

Juist is Juist?

Dat is een organisatie die heldere en eerlijke principes en praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector definieert. Voor alle disciplines. En voor alle betrokken partijen. Kunstenorganisaties en kunstwerkers moeten juist kunnen werken: door volwaardige subsidiëring, correcte betaling, goede arbeidsomstandigheden en transparante samenwerkingen. Juist is Juist helpt die vertaalslag maken van goede bedoelingen naar concrete praktijk, aan de hand van concreet advies en gerichte tools, waarvan BRONKS dankbaar gebruik maakt. 

Hoe maakt BRONKS concreet die vertaalslag? 

Verloning artiesten

Voorafgaand aan de start van een nieuwe creatie wordt er door BRONKS een gesprek gevoerd over de loonsvoorwaarden, de onkosten en de tijdsinvestering die verwacht (en dus betaald) wordt. We vertrekken hierbij altijd van de ingeschatte tijdsperiode waarin het werk zal worden verricht en stellen dan een verloning voor die de barema’s van de podiumkunsten volgt.
 
We lichten de artiest ook in over de verschillende mogelijkheden om uitbetaald te worden (via arbeidsovereenkomst, op basis van factuur als zelfstandige, vanuit een vzw, of via een SBK of een klassiek interimkantoor, of nog andere). Zolang deze afspraken tijdig gebeuren en voor de start van de opdracht rond zijn, komen we tot een wederzijds correcte artistieke samenwerking.

Vertrouwenspersonen

BRONKS heeft twee vertrouwenspersonen binnen die ploeg die verkozen zijn door een collectieve anonieme stemming.
Hun eerste functie is aanspreekpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Maar wij trekken dat open naar ook (andere) gevoelige onderwerpen, brugpersonen en waakhond voor organisatiecultuur.

Fair practice

BRONKS past de principes van goed bestuur, fair practices en integriteit inzake psychosociaal welzijn toe in het geheel van zijn werking.

Ecologie

BRONKS engageert zich voor het klimaat en tracht zijn ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen. Zo ondertekenden we in 2015 de open klimaatbrief van de cultuursector aan de regering en blijven we ons in het nieuwe seizoen engageren om onze organisatie zoveel mogelijk klimaatneutraal te maken en eco-efficiënter te werken.

Duurzaamheid

Naast inspanningen om de impact op het milieu te verkleinen engageert BRONKS zich ook voor een duurzame en rechtvaardige samenleving.

BRONKS onderschrijft campagnes van Hart boven Hard, zet mee de Internationale dag van de armoede en uitsluiting in de kijker, werkt aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zet kennismakingtrajecten op met organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg, sociale organisaties voor mensen in kwetsbare posities, asiel- en opvangcentra.

BLIJF OP DE HOOGTE!

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief via onderstaande link.

Inschrijven