De scholenwerking

Theaterateliers in je school, of met je klas in BRONKS?

Hier vind je onze 'menukaart' voor 2023/2024 met vaste formats en richtprijzen. We helpen graag om op basis van specifieke noden, een atelier op maat te maken.

Naast theaterworkshops bieden we ook theaterprojecten op maat aan. Omdat niet elke school trajecten van meerdere dagen kan betalen werd de subsidielijn dynamoPROJECT in het leven geroepen. Daarmee kan je tot 2.000 euro steun krijgen om een kunstenaar naar je school te halen. BRONKS zorgt voor de kunstenaar en begeleidt je om het dossier te schrijven. Voor projecten die plaatsvinden tussen 1 februari en 30 juni 2024 is de deadline 15/11/23 en voor projecten die plaatsvinden tussen 1 september en 31 januari 2024 is de deadline 15/05/2024.

Algemene voorwaarden
We hanteren een maximum van +/- 12 leerlingen per theaterdocent.
BRONKS werkt met professionele theatermakers en hanteert binnen haar volledige werking het Fair Practice Principe. We betalen onze artiesten volgens de afgesproken normen binnen de CAO van onze sector voor hun voorbereiding en gepresteerde werkuren.
De prijzen zijn exclusief reiskosten (€0,37 p/km)
Voor scholen binnen de vijfhoek in Brussel rekenen we geen kilometervergoeding.

Twijfel niet om ons te contacteren indien je interesse hebt via scholen@bronks.be.INLEIDING IN DE KLAS

We streven ernaar om elk bezoek met de klas voor een schoolvoorstelling, in de klas voor te bereiden door een artiest.

Op een kleine 50min proberen we met de “Artiest in de klas” de dubbelzinnigheid van kunst bloot te leggen en die door de leerlingen vloeiend laten te herkennen, te interpreteren en te gebruiken.

Want de blik van kinderen en jongeren op theater is geen vanzelfsprekende blik, de theaterblik is vandaag een uitzondering geworden. De blik van een kind is van kleins af aan ingebed in een normatieve massacultuur. Ze zien de wereld via videoclips, games, apps als TikTok en Instagram. Het is een illusie om te denken dat daarvan afwijkende vormen en inhouden ‘spontaan’ gevalideerd worden. Kunst biedt geen eenduidige waarheid. Het kijken gaat bij kinderen, net zoals bij volwassenen, niet vanzelf. Er moeten wegwijzers zijn, aanknopingspunten, sleutels die de ogen openen. Toeschouwen betekent bij BRONKS vooral leren nieuwsgierig kijken en daarin geholpen worden.WORKSHOPS IN DE SCHOOL

De workshops in scholen worden NIET per klas aangeboden, maar per groep van +/- 12 deelnemers met een uiterst maximum van 15 leerlingen.

Voorbeeld:  een klas van 28 leerlingen wordt onderverdeeld in 2 workshop-groepen van 14. U bestelt in dat geval dus 2 workshops uit onderstaande lijst.


FORMULE: Proevers atelier
Workshop van 50 minuten

Eerste lesuur van 50 minuten: € 165 (incl. BTW)
Ieder daarop volgende lesuur van 50 minuten: € 75,5 (incl. BTW)

Voorbeeld: drie opeenvolgende workshops van 50 minuten aan drie verschillende klassen. Prijs: € 165 + € 75,5 +€ 75,5 = € 316 (incl. BTW)
(komt in aanmerking voor VGC ondersteuning:
KLAS in actie)


FORMULE: Standaard initiatie atelier
Workshop van 150 minuten (halve dag)
Eerste workshop van 150 minuten: €300 (incl. 21% BTW)
Iedere daarop volgende workshop van 150 minuten: €150,- (incl.BTW)

Voorbeeld: twee opeenvolgende workshops van 150 minuten aan twee verschillende klassen.
 Prijs: €300 + €150 = €450 (incl. BTW)
(komt in aanmerking voor VGC ondersteuning:
KLAS in actie)


FORMULE: Standaard exploratie atelier
Workshop van 300 minuten (1dag)
Eerste workshop van 300 minuten: €450,- (incl. BTW)
Ieder daarop volgende workshop van 300 minuten: €260,- (incl. BTW)

Voorbeeld: twee opeenvolgende workshops van 300 minuten aan twee verschillende klassen, verspreid over 2 dagen (bijvoorbeeld iedere maandag).
Prijs: €450,- + €260,- = €710,- (incl. BTW)

(komt in aanmerking voor VGC ondersteuning: KLAS in actie)


FORMULE: Exploratie XL atelier
vierdelige lessenreeks van 50 minuten per les
Eerste workshop van 50 minuten: €175,- (incl. BTW)
Iedere daarop volgende workshop van 50 minuten: €100,- (incl. BTW)

Voorbeeld: een traject van 4 workshops van 50 minuten per les, verspreid over vier weken (bijvoorbeeld iedere dinsdag).
Prijs: €175,- + €100 +  €100 + €100  = €475,- (incl. BTW)

(komt in aanmerking voor DYNAMOproject-ondersteuning)
(komt in aanmerking voor VGC ondersteuning:
KLAS in actie)


FORMULE: op maat
We horen graag wat de specifieke noden en behoeften zijn van jullie kant, m.a.w. van de formules hierboven kan worden afgeweken. Vuistregel hierbij is dat bij een workshop op maat ook een prijs op maat hoort. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden zitten we graag samen om tot een gepaste prijs te komen.

Twijfel niet om ons te contacteren indien je interesse hebt via scholen@bronks.be.WORKSHOPS in BRONKS

BRONKS is een productiehuis. Dat betekent dat er in onze drie zalen vaak parallel voorstellingen worden gerepeteerd én gepresenteerd. De beschikbaarheden van de zalen om workshops te organiseren zijn afhankelijk van deze activiteiten, daarom kunnen we niet altijd ingaan op een vraag of voorstel. Indien onze zaalplanning het toelaat, ontvangen we jullie natuurlijk graag in onze gebouwen en bieden daarvoor volgende formules aan:


FORMULE: projectweek (1 klas / 1 week)

De klas wordt opgedeeld in 2 groepen van +/- 12 leerlingen, die parallel elk met een docent werken naar een toonmoment op het einde van de week. Het traject begint met een initiatie, en doorheen de week wordt er samen met de leerlingen gewerkt naar een toonmoment.

Workshop 1 klas / 1 week in BRONKS:
Prijs all-in: €3.000 incl. BTW.
(komt in aanmerking voor DYNAMOproject-ondersteuning)
(komt in aanmerking voor VGC ondersteuning:
KLAS in actie)


FORMULE: meerdere klassen / 1 week

Afhankelijk van het aantal klassen wordt in samenspraak met de school een traject opgezet gedurende een week. Per dagdeel wordt er met één klas gewerkt die verdeeld wordt in 2 groepen van +/- 12 deelnemers en elk met een theatermaker werkt.

Afhankelijk van het aantal klassen kan hieruit een meerdaags traject uitgestippeld worden. Er kan maximum met 9 verschillende klassen op een week gewerkt worden.

Voorbeeld:

Voorbeeld 

8u30 - 12u30

13u - 16u

MAANDAG

KLAS 1

KLAS 2

DINSDAG

KLAS 3

KLAS 4

WOENSDAG

KLAS 5

-

DONDERDAG

KLAS 6

KLAS 7

VRIJDAG

KLAS 8

KLAS 9


Workshop meerdere klassen / 1 week in BRONKS:
Prijs all-in: €3.000 incl. BTW.
(Afhankelijk van het aantal klassen is DYNAMOproject-ondersteuning mogelijk)
(komt in aanmerking voor VGC ondersteuning:
KLAS in actie)


FORMULE: leerkrachten

Hoe bereid je als leerkracht leerlingen voor op een voorstelling? Hoe lees je een voorstelling? Hoe gebruik je een lesmap die BRONKS doorstuurt n.a.v. een schoolvoorstelling? Hoe kan je interactief aan de slag met een voorstelling die je in BRONKS kwam bekijken… enz. Deze actieve workshop heeft als doel leerkrachten de kracht van de theatertaal te laten ervaren, en als inspiratie te gebruiken tijdens de lessen.
Aan het einde van deze workshop bezit je, als leerkracht, enkele tools om rechtstreeks in de klascontext toe te passen.

Workshop 1 groep / 1 dag in BRONKS:
Prijs all-in: €450,- (incl. BTW)


Twijfel niet om ons te contacteren indien je interesse hebt via scholen@bronks.be.

BLIJF OP DE HOOGTE!

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief via onderstaande link.

Inschrijven