PRAKTISCH

SCHOOLJAAR 2018-2019
  
ALGEMENE INFO

Inschrijvingen
Wanneer je inschrijft is dit GEEN reservatie. Een inschrijving is pas definitief na een persoonlijke bevestiging van ons via mail.
Hoe komt dit?
Onze zaal telt 200 zitjes, de aanvragen per schoolvoorstelling zijn meestal een veelvoud van 200. Omdat we het cruciaal vinden om tot een zo evenwichtig, eerlijk mogelijke verdeling te komen, bepalen wij zelf de zaalbezetting (en niet een geautomatiseerd systeem). Daarom moet je steeds nog een mailtje van ons verwachten; ofwel met een bevestiging van je reservatie, ofwel met een weigering van reservatie ofwel met een ander voorstel. Om deze reden is het heel belangrijk dat je de deadline van inschrijven respecteert (22/05). Eens wij aan het puzzelen zijn, kunnen we geen rekening meer houden met laattijdige inschrijvingen. We streven ernaar om vóór de zomervakantie de defenitieve reservaties rond te hebben. Begin september vragen we om de exacte leerlingenaantallen door te geven.

Educatieve omkadering
Bij iedere schoolvoorstelling voorzien wij een educatieve omkadering; deze omkadering varieert al naargelang de leeftijd van de leerlingen en de inhoud van de voorstelling. Eén van onze educatieve medewerkers neemt vooraf contact op om praktische afspraken te maken.

Ticketprijzen
Kleuters en leerlingen van het basisonderwijs betalen €5.
Leerlingen van het secundair onderwijs betalen €8.
Studenten uit het volwassenonderwijs betalen €10.
Leerkrachten en begeleiders komen gratis.

De afrekening gebeurt op basis van het definitieve leerlingenaantal dat je ons uiterlijk midden september doorgeeft. De ticketprijzen zijn inclusief de inleidingen.

De school schrijft het bedrag over na ontvangst van factuur (bij de inschrijving vragen wij de correcte facturatiegegevens op). Het is niet mogelijk contant of per cheque te betalen op de dag van de voorstelling.

Eventuele wijzigingen in de bestelling moeten één maand voor datum van de voorstelling aan BRONKS gemeld worden. Nadien wordt enkel voor kleuter- en basisonderwijs een maximale afwijking van 10% op het leerlingenaantal toegestaan aangaande facturatie en betaling.

Goed om weten
Aanwezigheid
Om de voorstellingen stipt te kunnen laten beginnen, vragen we om 20 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Gelieve BRONKS ALTIJD te verwittigen als de school te laat dreigt te komen. Zo niet, wordt de toegang tot de zaal sowieso geweigerd na aanvang van de voorstelling en wordt het bedrag gefactureerd.

Prospectie
Voor BRONKS-producties krijg je als leerkracht 2 gratis prospectiekaartjes (zowel bij BRONKS als op tournee), mits voorlegging van het reservatiebewijs voor de klas.

Lerarenkaart
Met een lerarenkaart koop je tickets aan reductietarief bij BRONKS.

Bereikbaarheid
BRONKS
Varkensmarkt 15-17
1000 Brussel

Makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer of bus: http://bronks.be/nl/praktisch/bereikbaarheid

Ontvang je graag ons drukwerk? Laat het weten via scholen(at)bronks.be of 02 21 999 21.