PROJECTEN & OMKADERINGEN

Binnen de Brusselse scholencontext zet BRONKS scholenprojecten op die jongeren met verschillende achtergronden samenbrengt om naar een gemeenschappelijk doel toe te werken. Leerlingen van verschillende klassen en richtingen werken samen aan een theatervoorstelling. Hierbij zijn het doorbreken van de vooroordelen tussen leerlingen onderling en het lossen van het geijkte hokjesdenken één van onze belangrijkste doelstellingen. De creaties worden volledig door de leerlingen gedragen: decor, kostuums, tekst, techniek en spel, telkens onder begeleiding van professionele artiesten.
Vaak krijgen we na zo'n project van de deelnemende jongeren de vraag om blijvend bij BRONKS terecht te kunnen met hun artistieke ei, ook in de vrije tijd. Dan proberen we nieuwe projecten op poten te zetten.

BRONKS wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren in contact brengen met theater en hecht daarbij veel belang aan een goede voorbereiding en omkadering. Dit kan hen namelijk extra nieuwsgierig maken naar wat op het eerste gezicht inhoudelijk of artistiek minder toegankelijk lijkt.
We voorzien dan ook voor elke schoolvoorstelling een voorbereiding die één lesuur duurt, begeleid door een ervaren medewerker. Deze omkadering kan verschillende vormen aannemen (een korte workshop, concrete opdrachten, een klasgesprek…) en gaat door in de klas of in de repetitieruimte van BRONKS. Voorstellingen voor kleuters omkaderen we niet persoonlijk, maar we geven wel suggesties waarmee de leerkracht zelf aan de slag kan in de klas, in de vorm van een lesmap, brief… Deze omkadering is telkens inbegrepen in de ticketprijs van de schoolvoorstellingen. 

Het educatieve aanbod van BRONKS valt onder de noemer STUDIO BRONKS, zowel in de vrije tijd als tijdens de schooluren.

Er werden geen items gevonden volgens de huidige selectie.