faq

1. Wat is STUDIO BRONKS?

STUDIO BRONKS is de atelierwerking van BRONKS voor iedereen van 6 tot 21 jaar.
Binnen de STUDIO BRONKS-werking komen verschillende disciplines aan bod, maar de focus ligt op theater. Alle ateliers worden begeleid door ervaren acteurs en theatermakers. Iedereen die theater wil spelen, maken, kijken of beter begrijpen, komt aan bod. Alle ateliers worden in het Nederlands gegeven, met soms een workshop die toegankelijk is voor Franstaligen.

2. Wat is STUDIO BRONKS Congé?

STUDIO BRONKS Congé zijn de stages tijdens de schoolvakantiestages.
Tijdens STUDIO BRONKS Congé maken kinderen en jongeren op enkele dagen tijd kennis met een aspect uit de podiumkunsten (theater, regie, video, muziek, choreografie, …). Dit kan uitmonden in een klein toonmoment, maar is zeker niet het streefdoel.

3. Wat is STUDIO BRONKS Traject?

STUDIO BRONKS Traject groeide uit STUDIO BRONKS Creatie (zie puntje 4 en 5). Binnen het STUDIO BRONKS Traject leggen kinderen en jongeren gedurende enkele jaren een Traject af waarin ze de verschillende facetten van het theatermaken ontdekken. Ongeveer 1 keer per week wordt er samengekomen (in bepaalde periodes is dit meer of minder) en gewerkt rond bepaalde thema’s, disciplines, interesses, …
Er is plaats voor ongeveer 60 deelnemers; 3 groepen van 20.
 

4. Wat is er nieuw aan het STUDIO BRONKS Traject 2018-2019?

Tot vorig seizoen focusten de STUDIO BRONKS creaties zich op de vraag:

HOE maak je theater? Door zoveel mogelijk theatermakers aan de slag te laten gaan met de kinderen/jongeren, kregen de deelnemers een breed inzicht en ervaring in talloze methodieken van het theatermaken. Hoewel dit Traject vaak tot prachtige resultaten leidde, merkten we dat het ook beperkingen met zich meebracht;

  • Zo was het onmogelijk om in te spelen op ad hoc verzoeken van andere artiesten die met onze kinderen/jongeren wilden werken.
  • Zo was het onmogelijk om naar aanleiding van de actualiteit, of naar aanleiding van een voorstelling een thema dieper uit te spitten.
  • Zo was het onmogelijk om in te spelen op heel specifieke behoeften of verzoeken van de deelnemers
  • Zo was het onmogelijk om uitstappen naar tentoonstellingen of andere theaters, musea, of evenementen te doen.

De vraag waarop de volledige nieuwe werking vanaf najaar 2018 zal geënt worden, luidt:

WAAROM maak je theater? Kritisch naar inhoud kijken is essentieel in een complexe, snel veranderende wereld, waarin we met informatie worden gebombardeerd. Het nieuwe langdurige Traject wordt een inhoudelijke zoektocht langs verschillende kunstdisciplines, waarbij er natuurlijk (dat is onvermijdelijk) nog steeds oog is voor de HOE-vraag uit voorgaande jaren. Alle facetten van het theatermaken kunnen aan bod komen (techniek, kostuum, scenografie, tekstschrijven, enz). Er kan ad hoc ingespeeld worden op behoeften en noden van de artiesten of deelnemers. We willen de deelnemers via het Traject zich laten ontwikkelen naar een creatieve, spelende mens, vrij van werk en vrij van grenzen, waarbij BRONKS een nieuwe leefomgeving kan zijn waar iedereen vrij is om te gaan en staan waar hij wil. We streven er met het Traject naar om een kritisch mensbeeld te scheppen, om de deelnemers inhoudelijk te voeden, om wereldbeelden in vraag te stellen, om respect te tonen voor andere meningen, en die wereldbeelden en meningen in een voorstelling te gieten.

We werken vanaf najaar 2018 ook heel nauw samen met andere (nationale en internationale) gezelschappen en theaters, waarmee we verschillende projecten met kinderen en jongeren uit de grond stampen. Het nieuwe Traject laat toe dat de deelnemers zich kunnen inschrijven in deze calls en audities.

5. Zijn er nu echt geen Creaties meer vanaf najaar 2018?

Er zijn geen “creaties” meer zoals in de voorgaande jaren. In het nieuwe Traject word je in het begin van het jaar niet meer aan één artiest toegewezen waarmee je gedurende het jaar een creatie maakt. Het Traject bevat daarentegen verschillende mogelijkheden om samen met de (verschillende) begeleidende artiest(en) te besluiten om naar een creatie/ toonmoment toe te werken. Er kunnen m.a.w. meerdere creaties gemaakt worden op een jaar. Sowieso wordt er rond 29 tem 31 mei met de hele groep (alle leeftijden samen) gebivakkeerd in het BRONKS gebouw en gewerkt naar (verschillende) toonmoment(en) die uit de jaarwerking groeiden.

6. Wie zijn de begeleiders van STUDIO BRONKS Traject?

Tine Melens, Amber Goethals en Geert Vandyck zijn de vaste waarden. Zij worden aangevuld door andere kunstenaars. De Traject-begeleiders zijn altijd professionele kunstenaars uit de podiumkunsten of andere kunstdisciplines. Ze worden gevraagd om de deelnemers deel te laten uitmaken van hun zoektocht naar een eigen koppige theatertaal.

7. Waarom verandert STUDIO BRONKS vaak van richting?

Omdat “de zoektocht” zo een belangrijk kernwoord is binnen de STUDIO BRONKS-werking, vinden we het belangrijk om -net omdat we met de werking niet terugvallen op methodieken en leerplannen- ook als huis onszelf toelaten om te zoeken en bij te sturen waar we het nodig vinden.

8. Hoe geraak ik STUDIO BRONKS binnen?

De plaatsen voor STUDIO BRONKS zijn heel gegeerd. Daarom is het cruciaal dat kinderen en  jongeren (en hun ouders) bewust kiezen om deel te nemen. Ben je vooral op zoek naar vakantie-opvang? Dan zijn er andere fijne plekken (in Brussel) waar je terecht kan.

Ben je nieuw voor STUDIO BRONKS? Dan volg je best eerst een Congé-atelier. Op die manier maak je kennis met de BRONKS-visie en de begeleiders.
Het aanbod van de Congés wordt op een vooraf vastgelegd tijdstip kenbaar gemaakt. De inschrijvingen starten steeds op een zondag om 10:00 ONLINE. Ook dit tijdstip wordt ruim vooraf gecommuniceerd.
>> het aanbod voor herfst-, kerst- en krokusvakantie 2018-2019 verschijnt 28/08, de inschrijvingen hiervoor starten op zondag 16/09 om 10:00
>> het aanbod voor de zomerstages 2018-2019 ontdek je op 1/03, inschrijvingen hiervoor starten zondag 17/03 om 10:00

Wanneer het atelier van je keuze volzet is, schrijf je dan zeker in op de wachtlijst.
>> Het gebeurt (helaas) altijd dat er mensen annuleren. Tot 2 weken vóór de start van de stage, bellen we voor vrijgekomen plaatsen mensen op de wachtlijst chronologisch af. Als er later nog plaats vrijkomt, sturen we een mail naar alle mensen op de wachtlijst. Wie eerst reageert, heeft de plaats. Dit met uitzondering van wie reeds op de startdag van de inschrijvingen op de wachtlijst terecht kwam, deze mensen krijgen wel eerst nog een persoonlijk telefoontje.
>> Als er een 12tal kandidaten op eenzelfde wachtlijst staan, proberen wij ook alles in het werk te stellen om een extra atelier te organiseren (dit atelier vindt vaak op een andere locatie plaats).

Nam je deel aan een Congé of BRONKS-project en heb je interesse in het Traject? Dan kan je je kandidaat stellen door je interesse te laten weten aan het BRONKS-onthaal (info(at)bronks.be – 02 21 999 21 of ter plekke). Wanneer er plaatsen vrijkomen, door jongeren die te oud zijn geworden of afhaken, nemen wij contact op met de geïnteresseerden. Ook informeren wij deze groep mensen over andere STUDIO BRONKS-projecten/calls/audities.

Nam je niet deel aan een Congé, maar ben je wel geïnteresseerd in STUDIO BRONKS, laat ook dit weten via het onthaal.  Geïnteresseerde kandidaten ontvangen onze nieuwsbrieven met updates over het laatste STUDIO BRONKS-nieuws.

9. Wat kost een atelier binnen STUDIO BRONKS?

CONGÉ: PRIJZEN
€150 voor een week
€30/dag voor dagworkshops
kortingen: €24 - €15 - €9 (obv belastbaar inkomen)

TRAJECT: PRIJZEN

€300-
kortingen: €240 - €150 - €120 (obv belastbaar inkomen)
 

10. Hoe kan ik mijn inschrijving annuleren?

De plaatsen voor STUDIO BRONKS zijn heel gegeerd. Omwille van budgettaire en infrastructurele redenen is het aanbod helaas kleiner dan de vraag. We merken zeer regelmatig dat inschrijvingen geannuleerd worden wegens agendaconflicten, hiervoor kunnen we geen begrip opbrengen. Voor onvoorziene omstandigheden uiteraard – zie annulatievoorwaarden.

11. Wie contacteer ik voor welke vragen?

info(@)bronks.be: voor de inschrijvingen, annulaties, vragen over betalingen, noteren van interesse in STUDIO BRONKS algemeen of het Traject, wachtlijsten en algemene info over de ateliers kan je terecht bij Eva en Lore. (t: 02.219.99.21)

leila(@)bronks.be: Leila volgt de ateliers praktisch op. Je kan bij haar terecht voor alle praktische vragen rond agenda’s, tijdstippen, werkplekken, en benodigdheden voor het atelier. Zij zal jou ook tijdig informeren over eventuele wijzigingen van de gemaakte afspraken. (bv: bij ziekte van een docent, enz)

geert(@)bronks.be: Geert is de STUDIO BRONKS coördinator en volgt de ateliers inhoudelijk op. Je kan bij hem terecht voor alle klachten, vragen of opmerkingen rond de werking, begeleiders, en organisatie van de ateliers. (t: 02.229.53.02)

BLIJF OP DE HOOGTE!

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief via onderstaande link.

Inschrijven