Wat is STUDIO BRONKS?

STUDIO BRONKS is het actief beleven van theater in al zijn facetten.
STUDIO BRONKS brengt de buitenwereld naar binnen en de binnenwereld naar buiten.
STUDIO BRONKS geeft de kans om te ontdekken of theater voor jou een verschil kan maken. Door zelf te spelen, te maken, te begrijpen, te voelen, opgeslorpt te worden in een artistiek proces.

Ook maakt STUDIO BRONKS producties die toeren en spelen binnen het professionele circuit.
De vraag vertrekt vaak vanuit een artiest of theatermaker waarna STUDIO BRONKS een groep van spelers samenstelt (al dan niet o.b.v. audities) en het hele proces van starttot einde begeleidt.PRODUCTIES 2021/2022

CLOSE ENCOUNTERS
Stel je voor dat je een puber bent in een wereld waarin je elkaar niet mag aanraken. Je moet worstelen met fysieke afstand, hormonale aantrekkingskracht van leeftijdsgenoten en je verlegenheid. Hoe dicht durf je tot de ander te komen? Wat staat er op het spel? Wie beslist? En waar is de liefde? In Close Encounters, een voortzetting van het in 2019 gestarte on-derzoek door kunstenares Anna Rispoli, wordt de relatie tussen intimiteit, autoriteit, ongehoorzaamheid en liefde onderzocht. Een serie intieme gesprekken wordt opgeno-men door een groep tieners (Ali, Celia, Jasmine, Jef, Ilse, Louise, Noam, Romain, e.a.). Zij zullen deze delen met een groep onbekende volwassenen door ze opnieuw uit te voe-ren tijdens één op één dialogen, geleid door de stem van een souffleur. Het resultaat van deze samenwerking tussen BRONKS en Kaaitheater ging in première tijdens BRONKS EXPORT/IMPORT FESTIVAL.

ZOMBIE
Première vr 22/04/2022, 19:00
door Cédric Coomans en Femke Stallaert, BRONKS i.s.m. La montagne magique
dankzij steun van het Kangourouproject van de Stad Brussel

Ten tijde van een pandemie lijkt de maatschappij een kaartenhuis dat op instorten staat. Alles wat zeker was wordt onzeker en het gedrag van de mens wordt onvoorspelbaar. In extreme tijden zien we twee gezichten: de behulpzame mens en de verzamelaar van wc-papier.
Zijn deze twee kwaliteiten eigen aan de mens en kan je voor een bepaalde kant kiezen? Is dit aangeboren of heeft dit met opvoeding te maken? Is de mens diep vanbinnen een individualistisch monster dat de juiste omstandigheden afwacht om tevoorschijn te komen? Door het aanwakkeren van deze oer-angsten worden we herinnerd aan het feit dat de waanzin onder de rede ligt, geweld onder de stedelijkheid, wreedheid onder de beschaving.

In ZOMBIE gaan theatermakers Cédric Coomans en Femke Stallaert samen met een tiental tweetalige jongeren tussen 12 en 14 jaar de confrontatie met hun diepste angsten aan; angst voor het vreemde, het veranderlijke en de dood.INTERNATIONALE PROJECTEN

BUZZ-netwerk
BUZZ is een Europees netwerk van vijf theaters (Youth Theatre Arts Scotland, Youth Theatre Ireland, Rogaland TeaterTheater Bremen & BRONKS) die werken met en voor kinderen en jongeren; uit Schotland, Ierland, Noorwegen, Duitsland en België met BRONKS als vertegenwoordiger. Het doel is om breed expertise uit te wisselen, zowel theoretisch als in de praktijk.

Van 26 tot 28 oktober 2021 vond er een digitaal evenement plaats voor professionals binnen het jeugdtheater uit heel Europa. Dit evenement zet de eerste concrete stappen richting het uitwisselen van praktijken. In april 2022 volgt er een eerste fysieke bijeenkomst bij BRONKS waarbij zowel jongeren als professionals verschillende ateliers kunnen volgen, elkaar ontmoeten en het netwerk versterken.

Dit initiatief krijgt steun van het Creative Europe programma van de Europese Unie.

UITWISSELINGSPROJECT MET QUEBEC
Wat krijg je als je acht Brusselse en Québecse jongeren in contact brengt met choreografe Zoë Demoustier? Geen idee, maar we verwachten iets overrompelends. Gedurende twee jaar zullen er verschillende contactmomenten zijn om naar een voorstelling te werken. Het startschot werd gegeven tijdens BRONKS EXPORT/IMPORT FESTIVAL in november. Onze kompaan tijdens dit hele avontuur is Marie-Eve Huot, artistiek directeur van theater Le Carrousel in Canada.

Dit project krijgt steun van Flanders State of the Art.

BLIJF OP DE HOOGTE!

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief via onderstaande link.

Inschrijven