Wat is STUDIO BRONKS?

STUDIO BRONKS is het actief beleven van theater in al zijn facetten.
STUDIO BRONKS brengt de buitenwereld naar binnen en de binnenwereld naar buiten.
STUDIO BRONKS geeft de kans om te ontdekken of theater voor jou een verschil kan maken. Door zelf te spelen, te maken, te begrijpen, te voelen, opgeslorpt te worden in een artistiek proces.


>> In de Jaarwerking van STUDIO BRONKS leggen kinderen en jongeren op wekelijkse basis een artistiek traject af dat over meerdere jaren kan lopen. Onder begeleiding van professionele artiesten verdiepen ze zich in de podiumkunsten.
>> De Vakantieateliers zijn een ideale eerste kennismaking met theater en andere podiumdisciplines.
>> Binnen STUDIO BRONKS worden vaak de eerste stappen gezet naar professionele voorstellingen of artistieke parcours met kinderen en/of jongeren. Dit aanbod vertrekt zowel vanuit BRONKS zelf als uit externe artiesten en partners en wordt bekend gemaakt via Open calls en audities.
>> Via verschillende Projecten treedt STUDIO BRONKS in contact met de de wereld rondom en bouwt het bruggen naar theater.
>> De Jongerenwerking biedt ruimte voor experiment, ideeën en daadkracht van jongeren zelf. STUDIO BRONKS treedt hier op als facilitator om artistieke verlangens ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

BLIJF OP DE HOOGTE!

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief via onderstaande link.

Inschrijven